Kursbeskrivning

Det engelska språket är i dag världens populäraste affärsspråk och dess integrering i vår arbetsdag blir allt mer påtaglig. Att kunna föra en konversation, att göra sig förstådd och förstå är inte bara ett tecken på artighet utan ökar även möjligheten till merförsäljning och bättre kundrelationer. Vardaglig affärs- och konversationsengelska är en träffsäker kurs för Dig som känner dig osäker i din hantering av din Engelska och vill förbättra både Din verbala och skriftliga förmåga.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundkunskaper i det engelska språket motsvarande gymnasial Engelska.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill förnya eller förbättra sin skriftliga och verbala egenskaper i det Engelska språket.

Kursens mål

  • Att förstå och konversera med utländska kollegor och kunder.
  • Genomföra presentationer på engelska ? resultat/statistik rapportering, korta och långa presentationer.

Kursinnehåll

  • Affärsmöte och affärsvokabulär
  • Diskussioner ansikte-mot-ansikte och i telefon
  • Skriftlig korrespondens: e-post, brev och rapporter
  • Utveckling av vokabulär i skriftligt arbete
  • Praktiska tips
  • Utveckling av vokabulär i verbala sammanhang
  • Att känna sig tryggare i sitt språk

Antal deltagare

Max 10 deltagare