Kursbeskrivning

Vår kurs ”Vaktutbildning” genomförs i samarbete med Vägverket och motsvarar deras kravkurs ”541 vaktutbildning” Kursen ger dig de kunskaper som krävs för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett distinkt, enhetligt och trafiksäkert sätt, både för dig, passerande trafikanter samt för arbetsplatsens personal.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Arbete på väg grundutbildning, körkort lägst behörighet B samt erfarenhet av vägarbete.

Målgrupp

Personal som skall vara verksam som vakt enligt SFS 1978:1001 vägmärkesförordningen paragraf 76 vid vägarbete på väg där vägverket är väghållare.

Kursens mål

  • Ökad trafiksäkerhet och säkrare arbetsmiljö.

Kursinnehåll

  • En vakts uppgift
  • Personligt uppträdande
  • Lagar och regler
  • Tillvägagångssätt
  • Oönskade händelser

Antal deltagare

Max 15 deltagare