Kursbeskrivning

Ett kraftfullt ledningssystem för kvalitet kan göra att ditt företag ökar konkurrenskraften och får bättre fokusering på den effektiva kundnyttan. Kursen vänder sig till dig som skall nyutveckla ett kvalitetsledningssystem, den är även lämplig om du skall förnya ett befintligt system. Kursen ger dig kunskap om systemutveckling, uppbyggnad, underhåll samt hur man implementerar systemet.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundkunskaper i kvalitetsledningssystem.

Målgrupp

Personal som skall leda/ansvara för arbetet med att införa och underhålla ett kvalitetsledningssystem.

Kursens mål

 • Efter kursen skall du kunna leda såväl utveckling som underhåll av ditt företags kvalitetsledningssystem
 • Företrädesvis ISO 9001:2000

Kursinnehåll

 • Allmänt om kvalitetsledningssystem
 • SS-EN ISO 9001:2000
 • Kvalitetsmanual och handbok,
 • policy, mål och mått, processer och rutiner,
 • instruktioner, kvalitetsdokument m.m.
 • Kvalitetsledningssystemets struktur och uppbyggnad
 • Nulägesanalys, fastställande av mål och mått för kvalitet,
 • projektplan, utbildning,
 • uppföljning/internrevision, ständig förbättring

Antal deltagare

Max 10 deltagare