Kursbeskrivning

Vägverket ställer enligt IFS 2003:1 krav på att det på arbetsplatser hos entreprenören ska finnas personer med kompetensen utmärkningsansvarig. Kursen genomförs av två behöriga lärare. Kursen avslutas med ett skriftligt test.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Deltagarna ska ha fullgjort kursen ”Arbete på väg” eller ska gå utbildningen inom kort.

Målgrupp

Kursen riktar sig till blivande utmärkningsansvariga, arbetschefer, platschefer, arbetsledare, projektledare, byggledare m.fl.

Kursens mål

  • Efter godkänd utbildning erhålles ett certifikat som gäller i 5 år. Därefter ska utbildningen förnyas.

Kursinnehåll

  • Upprätta och tyda trafikanordningsplan
  • Utmärkning av vägarbetsplats
  • Fordonsutmärkning
  • Tunga skydd och barriärer
  • Trafikanters beteende
  • Styrande lagar, föreskrifter och regler
  • Arbetsmiljökrav
  • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
  • Uppföljning och kontroll

Antal deltagare

Max 16 deltagare