Kursbeskrivning

Truckförarutbildning B-kortet är utbildningen för dig som vill utbilda dig eller dina medarbetare till godkänt slutprov för B-kortet enligt TLP10. Utbildningen är inriktad på att motsvara behovet inom just din verksamhet. I utbildningen ingår två dagar gemensam teori för samtliga deltagare. Därefter genomförs det praktiska avsnittet lokalt på företaget med egen truck. Detta innebär att deltagaren lär sig köra i sin egen miljö och anpassa sig efter dom verkliga situationer som kan komma att uppstå.

Utbildningens längd

3-5 dagar

Förkunskaper

Förare med kunskap och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för körkort eller truckföraretillstånd utfärdat av arbetsgivaren.

Målgrupp

Personer som använder trucken dagligen eller tillfälligtvis eller under korta perioder.

Kursens mål

 • Målet är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas med säkerhet
 • Förbättra effektiviteten
 • Öka säkerheten och minska personskador
 • Sänka kostnader för företaget

Kursinnehåll

 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomi
 • Truckens arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Material och godshantering
 • Arbetsskydd och interna regler
 • Trafiklagstiftning
 • Farligt gods
 • Teoretiskt slutprov
 • Praktik på arbetsplatsen med egen truck
 • Manöverorgan, symboler och förarplats
 • Övningskörning
 • Materialhanteringsövning
 • Praktiskt slutprov

Antal deltagare

Max 10 deltagare