Kursbeskrivning

Truckförarutbildning A-kortet är utbildningen för dig som vill utbilda dig eller dina medarbetare till godkänt slutprov för A-kortet enligt TLP10. Utbildningen är inriktad på att motsvara behovet inom just din verksamhet. I utbildningen ingår 1 dag gemensam teori för samtliga deltagare. Därefter genomförs det praktiska avsnittet lokalt på företaget med egen truck. Detta innebär att deltagaren lär sig köra i sin egen miljö och anpassa sig efter dom verkliga situationer som kan komma att uppstå.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Förare med kunskap och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för körkort eller truckföraretillstånd utfärdat av arbetsgivaren.

Målgrupp

Personer som använder låglyftande truck och/eller höglyftande ledtruck dagligen eller tillfälligtvis eller under korta perioder.

Kursens mål

 • Målet är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas med säkerhet
 • Förbättra effektiviteten
 • Öka säkerheten och minska personskador
 • Sänka kostnader för företaget

Kursinnehåll

 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Ergonomi
 • Truckens arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Material- och godshantering
 • Trafiklagstiftning
 • Arbetarskydd och interna regler
 • Farligt gods
 • Materialhanteringsövning
 • Praktik på arbetsplatsen med egen truck

Antal deltagare

Max 10 deltagare