Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med lyftanordningar och lyftredskap. Detta omfattar likväl den som är förare av travers eller lyftanordning som den som assisterar i arbetet med lastkoppling. Enligt arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2006:06 – Användning av lyftanordningar och lyftredskap 29 §, gäller att; ”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning”.

Utbildningens längd

1-2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Traversförare

Kursens mål

 • Att känna en självständig trygghet i sin manövrering.
 • Att ge deltagaren ett säkert och ekonomiskt körsätt.

Kursinnehåll

 • Lyftmiljö – ansvar
 • Företagets ansvar, den enskildes ansvar
 • Skyddsföreskrifter
 • Dimensions- och belastningstabeller för lyftredskap
 • Koppling av last, provlyft och manöverdon
 • Förberedelse för körning, materialtransport, signaler, avställning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Lossa last
 • Lyftinrättningar
 • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
 • Lyfta och koppla last
 • Köra med last, längd- och tväråk
 • Eliminera svängning genom körning
 • Skyltar och symboler.

Antal deltagare

Max 10 deltagare