Kursbeskrivning

En organisations välmående styrs av dess kostnader och intäkter. Vart kan vi tjäna mer, vart kan vi reducera våra kostnader? För organisationer vars produktionsarbete utförs av maskiner av olika typer är en av dom självklara vägarna för kostnadsreducering en utarbetad underhållsfilosofi. TPU/TPM är en av dagens snabbast växande och mest uppskattade underhållsfilosofier världen över. Vår kurs ”TPU/TPM, introduktion” ger dig som deltagare en bra inblick i filosofin, dess uppbyggnad, funktion och betydelse för ditt företag.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla personer som arbetar med eller kommer i kontakt med processer som berör TPU/TPM.

Kursens mål

 • Att ge deltagarna ett helhetsperspektiv för betydelsen och funktionen av TPU/TPM i organisationen.

Kursinnehåll

 • Historik
 • Utveckling
 • Från TPU till TPM
 • Målsättningen med driftsäkerheten
 • Anläggningseffektivitet
 • Tillgänglighet
 • Driftsäkerhetsarbete
 • Det dagliga underhållsarbetet och TPM
 • De olika stegen vid införande av TPM
 • TPM i praktiken
 • Betydelsen av TPM för ditt företag

Antal deltagare

Max 10 deltagare