Kursbeskrivning

Med ständigt nya påfrestningar, fler arbetsuppgifter och en allt stressigare tillvaro resulterar alternativen att bromsa eller öka tempot ofta i utbrändhet eller felaktigt utförda uppgifter. Den enda egentliga långsiktiga lösningen är att arbeta med det nya arbetssättet och lära sig förstå dess struktur, funktion och påverkan på oss som människor. Vår kurs Tidsplanera och prioritera bättre ger dig en ny medvetenhet kring din arbetsdag. Den ger dig också strategier, metoder och tips för att göra dina prioriteringar och tidsplaneringar bättre och effektivare.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till din som vill få kontroll på din arbetsdag och vill effektivisera, tidsplanera och prioritera bättre.

Kursens mål

 • Du får handfasta strategier och metoder för hanteringen av dina arbetsuppgifter.
 • Du får en ny medvetenhet för hur våra arbetsuppgifter påverkar oss.
 • Du får kunskap om planering, prioritering och tidsoptimering.
 • Du får insikt om förhalning och att göra för mycket.

Kursinnehåll

 • Förstå din relation till tid
 • Utveckla långsiktiga mål
 • Maximera din produktivitet
 • Undvik förhalning
 • Hantering av papper och e-mail
 • Praktiska verktyg
 • Undvik överengagemang
 • Se din arbetsdag från ett nytt perspektiv
 • Fastställ dina kritiska tidstjuvar
 • Prioriteringsmodeller
 • Effektiv tidsplanering
 • Skapa balans mellan ditt yrkesliv och ditt privatliv

Antal deltagare

Max 10 deltagare