Kursbeskrivning

En människa är till naturen mer benägen att följa ett mönster, göra det invanda, skjuta framför sig, och undvika det nya istället för att bryta ny mark och utveckla nya idéer. Vårt instinktiva handlade rimmar med andra ord inte speciellt bra med vår tillvaro och arbetssituation som hela tiden förutsätter utveckling och nytänkande ”out of the box”!

Utbildningens längd

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som vill lära dig tänka nytt och få nya infallsvinklar på dina arbetsuppgifter.

Kursens mål

 • Att med ett nytt sätt att tänka; inte låsa fast sig i gamla rutiner och metoder utan att istället kunna tänka ”out of the box”.
 • Att verkligen kunna ta ut sin initiativrikedom, proaktivitet och resursrikedom när den behövs som bäst men ofta gömmer sig som mest.

Kursinnehåll

 • Vårt genetiska arv
 • Initiativrikedom
 • Vad beror produktivitet på
 • Resursrikedom
 • Lösa krångliga situationer
 • Problemlösning
 • Tänk positivt
 • Verktyg för ?out of the box?
 • Kreativitet
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare