Kursbeskrivning

Som ett av vårt viktigaste kommunikationsmedel är telefonen en resurs vi aldrig skulle kunna vara utan. Telefonen är dock inte bara en oerhörd resurs utan också ett av de absolut svårast kommunikationsmedel att förmedla ett korrekt budskap genom. Tänk dig själv att du bara använder rösten inget annat, ingen kroppsspråk, inga miner, ingen karaktär. Den här kursen är en träffsäker kurs för att förmedla de svårigheter som finns i kommunikation via en telefon och hur man överkommer dessa svårigheter och till slut blir en bättre och mer framgångsrik kommunikatör.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen vänder sig till deltagare som aktivt använder telefonen som kommunikationsmedel för sälj, support och annan typ kommunikationsförmedling.

Kursens mål

 • Ökad kunskap om service- och telefonkultur.
 • Förbättrad kommunikationsteknik, frågeteknik och aktiv lyssningsteknik.
 • Bättre struktur i samtalen och ökad säkerhet i svåra situationer.
 • Ökad förståelse för vikten av bra telefonteknik i företagets säljprocess.
 • Att förstå vikten av att lyssna.
 • Att vända och styra samtal.

Kursinnehåll

 • Att lyssna aktivt. Förutsättningen för bra service
 • Att styra samtal och att skapa struktur i samtalen
 • Praktiska rollspel för praktisk övning
 • Svårigheter och möjligheter med kommunikation via telefon
 • Kund, behov – tillfredställande
 • Enhetlighet – vikten av gemensamma svar
 • Profilering och image
 • Olika kundtyper
 • Servicekänsla
 • Värderingar och attityder

Antal deltagare

Max 10 deltagare