Kursbeskrivning

Att kunna läsa, prata och förstå engelska i vardagligt tal brukar merparten av den svenska befolkningen kunna tackla ganska enkelt. Men som ett av världens rikaste språk kan olika tekniska inriktningar vara förbryllande svåra att förstå. Vår kurs ”Teknisk engelska” är en grundmodell för all typ av teknisk engelska. Kursinnehållet anpassas efter er specifika bransch och innehållet kan skräddarsys efter era exakta behov.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Grundläggande engelska

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som använder teknisk engelska i ditt arbete.

Kursens mål

 • Kunna läsa och förstå engelska texter och uttal som berör den specifika tekniska inriktningen.
 • Kunna förklara och diskutera tekniska texter.
 • Kunna med större självförtroende och säkerhet ta dig igenom svåra texter och förklaringar.

Kursinnehåll

 • Bli bekant och trygg med använd terminologi
 • Jämföra engelska och svenska termer
 • Mått, siffror, enheter och dimensioner
 • Kunna samtala och diskutera teknik
 • Föra diskussioner med enbart engelsktalande individer
 • Beskriva och förstå maskiner och anläggningar
 • Beskriva och förstå materialegenskaper
 • Verbalt och skriftligt framförande
 • Översätta teknisk terminologi till vardagligt språk

Antal deltagare

Max 10 deltagare