Kursbeskrivning

Som tekniker har du ofta en svårslagen kunskap om de produkter som du servar och jobbar med. Men det är också utefter din omfattande kunskap och helhetskunnande som du formulerar och presenterar det du vet och kan; något som innebär att man i bland förbiser detaljer som är självklara för en själv. Vår kurs ”Teknikern som utbildare” sätter strålkastaren på din kunskap och din mottagare och vilket brus som kan uppstå därimellan. Under utbildningen jobbar vi för att minimera det här bruset. Exempelvis genom att tala på samma ”språk”, använda och läsa kroppsspråk, strukturera information rätt, använda olika metoder för att lära ut och mycket mer. Kursen är oerhört praktiskt orienterad med mycket övningar, rollspel och scenarion.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som tekniker (servicetekniker) men i bland även utbildar i de produkter som servar.

Kursens mål

 • Att kunna förmedla din kunskap på ett lättförståligt sätt.
 • Att få bättre insikt i kommunikationens brister och möjligheter mellan två eller en och flera personer.
 • Kunskap kring effektiv pedagogik och metodik.
 • Kunskap och erfarenhet kring presentationsteknik

Kursinnehåll

 • Vad är pedagogik
 • Inlärningsstilar (VAK)
 • Scenariobaserad inlärning
 • Minnets uppbyggnad, förutsättning och funktion.
 • Utbildningens utformning
 • Att undervisa en person eller flera personer samtidigt
 • Framtagning av en modell för ditt ämne
 • Vad förväntas av dig som utbildare
 • Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt
 • Din kunskap är ovärderlig – använd den!
 • Nervositet
 • Konsten att komma igång
 • Förberedelser
 • Tekniska hjälpmedel eller inte?
 • Praktiska övningar och rollspel

Antal deltagare

Max 10 deltagare