Kursbeskrivning

En positiv miljö och ett positivt samarbete skapar effektivitet, produktivitet och ett trevligare arbetsklimat. Som ett av de mest efterforskade ämnen är förståelsen, kunskapen och erfarenheten av teamutveckling och vad ämnet gör för en organisation oerhört omfattande. Vår kurs teamutveckling är en endagskurs som med precision belyser det bästa från erkända teamutvecklingsmodeller och nya rön. Kursen behandlar teamutvecklingens mest betydande beståndsdelar: grupper, roller, normer, attityder och värderingar samt betydelsen av kommunikation, motivation och kompetens. Kursen är en sammansättning av en beprövad kombination av teori och upplevelseorienterade övningar.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen vänder sig till de individer som vill stärka organisationens teamkänsla och effektivisera nuvarande former av interna samarbeten. Förstå och kunna bearbeta konflikter.

Kursens mål

 • Inse vikten av att både lyssna och diskutera för att till fullo nyttja gruppens samlade resurser.
 • En grupps rollfördelning och de normer och förutsättningar respektive grupp ställer och kräver.
 • Förstå sammansättningen och betydelsen av ett effektivt lagarbete och vad motsatsen kan ha för effekt på en organisation.
 • Inse betydelsen av kontinuerligt kompetensutveckling, individuell motivation och kommunikation.
 • Konstruktiva verktyg för att kunna fortsätta och tillämpa teamutvecklingen i organisationen.

Kursinnehåll

 • Ge och ta emot konstruktiv feedback
 • Gruppens betydelse och gruppdynamik
 • Individens betydelse i gruppen och lärprocesser
 • Upplevelseorienterade övningar
 • Vikten av motivation och kompetensutveckling
 • Missförstånd och resulterande konflikter
 • Kommunikationens grunder
 • Laganda och arbetsglädje
 • Konstruktiva råd, tips och verktyg

Antal deltagare

Max 10 deltagare