Kursbeskrivning

Stommen i all långsiktig systemutveckling handlar om väl genomtänkta systemarkitekturer. Vår kurs ”Systemarkitektur” fokuserar på systemarkitekturen med hjälp av den industriledande notationen för modellering vid objektorienterad systemutveckling, Unified Modeling Language, UML. UML kan nyttjas i alla projektfaser.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Kursen berör avancerade begrepp, det är därför en förutsättning att du har god erfarenhet av systemutveckling bakom dig; gärna i olika miljöer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till programvarukonstruktörer med god erfarenhet av OO-programmering.

Kursens mål

 • Insikten och kunskapen du behöver för att kunna ta fram en systemarkitektur och realisera den.
 • Kunna använda UML vid objektorienterad systemkonstruktion.

Kursinnehåll

 • Grunderna i systemarkitektur
 • Kraven som styr systemarkitekturen
 • De vanligaste arkitektoniska stilarna
 • Arkitektoniska mekanismer
 • Arkitekturella mönster
 • Väl fungerande metoder för att dela system i delsystem.
 • Metoder för att identifiera vilka delar som bör ingå i ett ramverk och återanvändas
 • Analys av arkitekturer
 • Korrekt dokumentering (SAD)
 • Byggstenarna i UML
 • Klass- och objektdiagram
 • Komponenter
 • Deploymentdiagram
 • Dynamisk modellering
 • Sekvens- och samarbetsdiagram
 • UML i en utvecklingsprocess
 • Realtidsmodellering
 • Utökningar och anpassningar av UML

Antal deltagare

Max 10 deltagare