Kursbeskrivning

En chef ställs ofta, nästan dagligen inför svåra samtal. Definitionen av ett svårt samtal är att det utsätter oss för en känsla som vi ogillar och gärna undviker genom att dra ut på huvudsaken eller konfrontationen. Vår kurs i ”svåra samtal” ger dig kunskap, insikt och en tydlig struktur för att lättare kunna hantera svåra samtal i framtiden.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig huvudsakligen till dig som jobbar som chef och ansvarig men är även en mycket givande kurs för alla anställda.

Kursens mål

 • Att blir tryggare i sin hantering av svåra samtal.
 • Kunskap om att skapa en konstruktiv och utvecklande dialog.
 • Ökad medvetenhet om hur man själv påverkas och påverkar i samtal.

Kursinnehåll

 • Vad är ett svårt samtal
 • Påverka ett samtal
 • Kroppsspråket
 • Svårigheter i samtal
 • Olika personligheter
 • Kontakt
 • Tala och lyssna
 • Tystnad
 • 3-stegsmodellen
 • Tydlig struktur
 • Fokus
 • Tydlig målsättning
 • Planering och förberedelse
 • Hur kan du omsätta kunskapen?
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare