Kursbeskrivning

Mer och mer sköts per automatik, antingen av ekonomiska besparingsskäl eller på grund av en extremt monoton arbetsprocess eller obekväm arbetsplats. Att ha god förståelse och insikt för auomatiseringsprocesser och hur dessa kontrolleras och sköt blir därmed viktigare för var dag. Vår kurs ”Styr- och reglerteknik för driftspersonal” ger dig som deltagare god kunskap i de olika faktorer som är avgörande för ett effektivt användande av automatiserade processer.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga specifika men praktisk erfarenhet är en fördel.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som operatör, driftledare men även till dig som underhållspersonal.

Kursens mål

 • Djupare och bredare kunskap om automatikens förutsättningar för att kunna kontrollera processen.
 • Bättre möjlighet att kunna analysera och åtgärda fel och problem.

Kursinnehåll

 • De vanligaste mätprinciperna
 • Tillförlitliga mätvärden
 • Styrdon
 • Uppbyggnaden av reglerkretsen
 • PID-regulatorn och processdynamiker
 • Reglerprinciper
 • Återkoppling, kaskad och kvot
 • Styrteknik och förregling
 • Problem som friktion, glapp och karaktäristik som kan påverka reglerkvaliteten
 • Simuleringsövningar

Antal deltagare

Max 10 deltagare