Kursbeskrivning

Stress i livet kan slå hårt. Stress kan leda till ohälsa, som i sin tur leder till minskad effektivitet och sämre livskvalitet. Fler och fler inser nu att stressförebyggande insatser är en nödvändighet och en självklar del i den ständiga föränderliga värld vi lever i. I varje framsynt organisation behövs dessa insatser utvecklas för att behålla medarbetarna och för att attrahera morgondagens kunder och arbetskraft.

Utbildningens längd

2+1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill förstå de bakomliggande orsakerna till stress samt hitta redskap att hantera sin egen stress.

Kursens mål

 • God insikt i stress reaktioner samt att kunna tyda stresssignaler hos sig själv och andra på ett tidigt stadium.
 • Konstruktiva verktyg för att förebygga och förhindra utbrändhe

Kursinnehåll

 • Fysisk, pskyisk och emotionell stress
 • Stress eller utbränd, Vad är skillnad?
 • Skillnad mellan manlig och kvinnlig stress
 • KASAM
 • Balans mellan kropp, själ, tanke och intellekt
 • Drivkrafter
 • Jaget och viljan
 • Personlighetsarbete
 • Gränssättning
 • Analys av egen livssituation
 • Avslappning och reflektion
 • Målbilder

Antal deltagare

Max 10 deltagare