Kursbeskrivning

Förstå, förebygga och hantera konflikter

Utbildningens längd

1 + 1 dagar (1 månads mellanrum)

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men inför det första tillfället bör du skriva ner två konflikter. En där du själv var en part i konflikten och en där du som chef eller kollega befann dig bredvid konflikten. Dessa konflikter kommer användas som dina egna case som du kommer att arbeta med under utbildningen. Dessa kommer inte delas med övriga deltagare om du inte vill.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som är chef eller arbetsledare och upplevt i ditt ledarskap att relationerna på arbetsplatsen inte alltid är helt enkla. Har du kanske någon gång:

 • Behövt ha ett svårt samtal med en medarbetare och varit osäker på hur du ska agera?
 • Upplevt en konfliktsituation mellan två av dina medarbetare och tvekat inför om du ska agera eller låta dem lösa det på egen hand?
 • Upplevt att samma problem uppstår i en arbetsgrupp och undrar om det finns något sätt att förhindra att det händer igen?

Kursens mål

Efter att du genomfört utbildningen och ditt Handledningssamtal är målet att du ska känna dig tryggare i din roll som chef när konflikter uppstår. Du ska känna att du vågar och vill hantera dem och veta hur du ska agera. Du ska också uppleva att du vet vad som behövs i din verksamhet för att ni ska bli bra på att förebygga konflikter.

Kursinnehåll

Hur upplever och agerar du i konfliktsituationer?

 • Inledande konfliktkunskap
  • Vad är en konflikt?
  • Hur uppstår de?
  • Finns det någon skillnad på en konflikt, meningsskiljaktighet och samarbetsproblem?
 • Konfliktsyn
  • Hur förhåller vi oss till konflikter?
  • Hur påverkar vårt förhållningssätt till konflikter hur vi agerar i dem?
  • Hur kan vi mötas i att vi förhåller oss till konflikter på olika vis?
 • Konfliktstilar
  • Vilka är de olika konfliktstilarna?
  • Vilken/vilka använder du och personer i din omgivning? o Skulle du kunna agera annorlunda?

Hur hanterar du som chef andras konflikter?

 • Konfliktlösning
  • Vad innebär konfliktlösning och vilket sätt passar mig och verksamheten bäst?
  • Hur skapar jag goda förutsättningar för givande konfliktlösning? (Lokal, samtalsordning, mål, syfte, uppföljning)
  • Går alla konflikter att lösa?
  • Hur agerar jag om jag måste sätta stopp för en konflikts utveckling?
  • När kan jag hantera/lösa en konflikt själv och när behöver jag hjälp utifrån?

Hur kan ni som organisation blir bra på att förebygga och hantera konflikter?

 • Strategisk konflikthantering – en lönsam modell för att förebygga konflikter
  • Nuläge – Hur arbetar vi som organisation idag för att förebygga, hantera, söka stöd och sätta stopp för konflikter?
  • Vilka rutiner och regler kan vi skapa för att:
   • Förebygga onödiga konflikter (såsom missförstånd etc.)
   • Underlätta hanterandet av konflikter
   • Hjälpa medarbetarna så att de själva kan lösa konflikter
   • Utveckla ett bra stöd från olika interna funktioner för hanterandet av konflikter
   • Utvärdera konfliktsituationer så att inte samma konflikter uppstår igen
  • Handlingsplan – Vad ska vi göra och när?