Kursbeskrivning

Tiderna förändras. I dag har ledarskapet inte längre rollen av att vara en toppstyrande ensamvarg. I dag förutsätts snarare ledaren vara en i teamet, en partner istället för att vara en chef. Trenden avspeglas även i företagens klart minskade användande av ordet chef där ordet ledare eller ansvarig blir mer och mer vanligt. Kursen situationsanpassat ledarskap är skräddarsydd efter just detta ändamål; att ständigt utveckla dina medarbetare och skapa ett konstant motivationsklimat där du genom att anpassa ditt ledarskap till varje situation varierar mellan stödjande och instruktivt beteende.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer och ledare på alla nivåer som vill utveckla det egna ledarskapet.

Kursens mål

 • Att anpassa ditt ledarskap efter varje unik situation, kunskapsnivå, attityd och individ.
 • Att skapa eller utveckla din personliga ledarstil.
 • Utveckla mål som motiverar dina medarbetare och presterar bättre resultat.
 • Kunskap om förändringsprocesser.

Kursinnehåll

 • Praktisk tillämpning
 • Ökad självinsikt
 • Ökade färdigheter inom ledarskap
 • Testa nya beteenden
 • Att leda samtal och samtala med individer
 • Att leda gruppen
 • Gruppsammansättningar
 • Grupputveckling
 • Konflikthantering
 • Delegering
 • Målstyrning
 • Feedback
 • Omvärldsbevakning
 • Avvecklingssamtal
 • Uppsägningssamtal
 • Utvecklingssamtal
 • Akut krishantering
 • Coachning
 • Hemuppgift

Antal deltagare

Max 10 deltagare