Kursbeskrivning

En förutsättning för samförstånd, grupp- och individutveckling och att arbeta åt samma håll är förmågan att lyssna, förstå och lägga sig på samma ”våglängd”. Vår förmåga att lyssna har sällan sitt ursprung från den traditionella undervisningen eller utbildningen utan är något vi dag för dag, år för år lär oss mer om – ett ständigt växande bibliotek av referenser och erfarenheter. Men liksom allt annat som berör människan finns en vetenskaplig förklaring till varför vi beter oss och agerar på ett visst sätt. Genom kunskapen om detta och en förbättrad lyssningsförmåga kan vi komplettera vår egen erfarenhet till att slutligen få ett resultat som är förvånansvärt effektivare och produktivare än vad vi tillämpar i dag.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som chef, arbetsledare, handläggare, utredare m.fl. och vill förbättra dina samtal/kommunikation.

Kursens mål

 • Bättre förståelse för rollen som samtalsledare.
 • Bra modeller för olika typer av samtal.
 • Samtalets uppbyggnad.

Kursinnehåll

 • Lyssna, fråga och svara
 • Teorier om samtalets uppbyggnad och teknik
 • Olika samtalskaraktärer
 • Vad skiljer det vardagliga samtalet från det professionella
 • Förändringsprocessen
 • Samtalsteknik i praktiken med övningar och fallbeskrivningar
 • Att ge svåra besked
 • Stödjande samtal
 • Motiverande samtal
 • Problemlösande samtal
 • Samtal om missbruk
 • Rollspel

Antal deltagare

Max 10 deltagare