Kursbeskrivning

Som en av våra huvudsakliga kommunikationskanaler är det svenska språket och konsten att framföra det ofta taget för givet. Konstigt kan tyckas, speciellt eftersom vi alla är omedvetet medvetna om dess betydelse. Tänk efter själv i 10 sekunder. Visst kan även du dra dig till minnes vilken kraft det svenska språket kan medföra? Vår kurs ”Retorik och det svenska språket” tar dig igenom det svenska språkets bakgrund, uppbyggnad, betydelse, utformning och tillämpningsområden. Vi gör även djupdykningar i retorikens konstform och lär oss om det praktiska framförandet och alla tekniker som kan göra det effektfullare.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om det svenska språket och hur du med retorikens konstform kan få större genomslagskraft och effekt i dina budskap och framträdanden.

Kursens mål

 • Att med en mer omfattade kunskap om det svenska språket och dess verktyg bli säkrare i ditt eget språk.
 • Att kunna bygga upp och genomföra mer slagkraftiga framföranden.

Kursinnehåll

 • Svenska språkets historia
 • Är det svenska språket blekt?
 • Blir vårt språk sämre?
 • När passar olika former av språkbruk
 • Varför ska man variera sitt språk
 • Skriftspråket och talspråket – två olika språk
 • Vilka talar rikssvenska?
 • Är svordomar tillåtna?
 • Språkets påverkan och inverkan
 • Klassiska retoriska begrepp
 • Retorikens historia
 • Retorik och presentationsteknik
 • Retorik som en språkform
 • Det effektiva framförandet
 • Typer av tal/framföranden
 • Förberedelser
 • Dispositionen

Antal deltagare

Max 10 deltagare