Kursbeskrivning

Två jämlika människor, var och en med sitt mål. En vinner. En kan retorik. Retorik är kunskapen som ger dig fördelen, argumenten och styrkan för att leverera dina åsikter och få medhåll av dina mottagare.

I vår kurs i retorik som är vinklad mot sälj får du en komplett portfölj med teorier, verktyg och praktiska exempel som leder dig på vägen mot att bli en ännu bättre säljare.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

God erfarenhet av sälj och en viss erfarenhet av retorik är en fördel.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har bra erfarenhet av sälj men vill utveckla dig inom yrket.

Kursens mål

 • Kunna genomföra kraftullare presentationen
 • Ökad kunskap kring argumentationsteknik
 • Analysera läge och leverera rätt budskap på rätt sätt
 • Kunna övertyga ännu bättre

Kursinnehåll

 • Retorikens historia
 • Den klassiska retoriken
 • Argumentation som ger genomslag
 • Perfektionering av argumentationstekniken
 • Anfall eller försvar
 • Bevisföring
 • Hantera invändningar
 • Analysera och förstå andras användning av retorik
 • Debattera
 • Presentationens byggstenar
 • Modell för förberedelser
 • Inledning och avslutning
 • Kroppsspråket och ögonkontakten
 • Röstens betydelse och användningsmöjligheter
 • Analys av bild och ljudklipp ? hur gör de framgångsrika
 • Den moderna retoriken
 • Praktiska tips och råd

Antal deltagare

Max 10 deltagare