Kursbeskrivning

Långvarig ohälsa och sjukfrånvaro har under dom senaste åren debatterats friskt, idéer och förslag har bollats och många projekt har genomförts. Vad finns att göra? Hur kan vi begränsa kostnaderna? Hur kan vi minska det mänskliga lidandet? Vår kurs ”Rehabilitering på företaget” går igenom relevanta lagar och regler, vem som ansvarar för vad och hur ansvaret ska fördelas. Kursen belyser hur man genomför rehabiliteringsutredningar och hur ett effektivt rehabiliteringsarbete genomförs.Att bli sjuk, påverkar inte bara individen utan även företaget och i vissa fall även kunden. Ohälsa kostar pengar och orsakar lidande. Ett aktivt rehabiliteringsarbete kan förebygga båda.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga spefcifika

Målgrupp

Kursen vänder sig till ledare med personalansvar, samverkansgruppen, personal- och arbetsmiljöansvariga som arbetar med anpassning och rehabilitering.

Kursens mål

 • Ökad kunskap kring företagets ansvar i rehabiliteringsfrågan.
 • Att se problemet från företagets och individen ögon.
 • Betydelsen och kravet från relevanta regler och lagar.
 • Bra kunskap i rehabiliteringsprocessen och behovet av en rehabiliteringspolicy.

Kursinnehåll

 • Vad är och varför ska man rehabilitera?
 • Sjuklöneperioden
 • Ekonomiska skyldigheter och rättigheter
 • Lagar och regler
 • Psykologiska aspekter
 • Kraven i arbetet
 • Arbetsledaren och arbetsgruppens betydelse
 • Rehabiliteringsutredningar
 • Samhällets styrning
 • Att bedöma arbetsförmåga
 • Diagnostyper
 • Samhällets aktörer – roller och arbetssätt
 • Vanliga problem
 • Erfarenhetsutbyte
 • Medarbetarens handlingsplan
 • Dokumentation
 • Rehabiliteringspolicy
 • Empatisk kompetens

Antal deltagare

Max 10 deltagare