Kursbeskrivning

Att snabbt kunna analysera och förstå information är en förutsättning för att mycket information överhuvudtaget ska vara intressant. Med hjälp av verktyget QlikView får användare av affärssystemet Movex en överlägsen möjlighet att snabbt kunna ta fram, analysera och avläsa data. Vår kurs ”QlikView – grundkurs” vänder sig till dig som slutanvändare av QlikView.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som användare av QlikView

Kursens mål

  • Snabbt kunna ta fram användbar och nyttig data med hjälp av QlickView.
  • Kunna strukturera och analysera data på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll

  • Analysera data
  • Förstå skillnaden mellan olika tabelltyper
  • Skapa tabeller och grafer
  • Formatera tabeller
  • Exportera data från QlickView
  • Importera data till QlickView
  • Säkerhet i QlickView
  • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare