Kursbeskrivning

Linjechefen vill inte lämna ifrån sig resurser, sjukskrivningar bland projektpersonalen ökar, tekniska problem dyker upp, vissa projektmedlemmar är sura för att de inte fick en ny dator, tempot börjar öka och deadlinen bokstavligen rusar närmare. Frågan är hur utbildar man sig för att lära sig hur man beter sig i dessa olika situationer? Frågan blev grunden till svaret som du nu läser en beskrivning av. En projektsimulator framtagen av forskare i en vetenskaplig studie i Lausanne, Schweiz. I vår ”Projektsimulering” arbetar du som deltagare med en simulering på datorn där du ska styra ett projekt från start till mål och där du hela tiden utsätts för praktiska projektproblem.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Projektsimulatorn kan avändas för dig som vill träna dina kunskaper om projektledning men den är även bra för dig som vill lära dig projektledning från grunden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Kursens mål

  • Ha grundläggande färdigheter i projektledning med fokus på beteendekompetensen
  • Att i en riskfri simulerad miljö få uppleva och hantera många av de situationer som uppstår i projekt.

Kursinnehåll

  • Projektprocessen
  • Projektorganisationen
  • Projektbemanning
  • Ganttschema,resursplan och logiknät
  • Projektstyrning
  • Statusrapportering

Antal deltagare

Max 10 deltagare