Kursbeskrivning

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Ett framgångsrikt projekt bygger inte bara på en bra projektledare utan även på bra projektmedlemmar. För att bli en bra projektmedlem är kunskap en förutsättning. Att göra någonting där vi inte förstår vår betydelse eller funktion är alltid lika frustrerande. Kursen Projektorientering ger dig som projektmedlem god insikt och kunskap i ett projekts betydelse, faser och din egen betydelse för projektet.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Medarbetare i projekt och personer i allmänhet som behöver ökad insikt och kunskap i vad projektarbete är.

Kursens mål

 • Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Du får insikt i din betydelse för projektets framgång.
 • Kunskap om grundläggande projektmodeller.
 • Kunskap om projektorganisationens uppbyggnad och betydelse.
 • Kunskap om vad ett projekt är och vad det omfattar från start till slut.
 • Kunskap om projektbegrepp.

Kursinnehåll

 • Projektarbetsformens utformning, relevanta begrepp och målsättning
 • Medarbetarrollens betydelse för projektets framgång
 • Projektorganisationen och dess roller
 • Samverkan mellan projektgrupper
 • Praktiska tips
 • Avgörande faktorer för ett väl fungerande projekt
 • Projektformens betydelse för organisationen

Antal deltagare

Max 10 deltagare