Kursbeskrivning

Arbetsmetoderna förändras kontinuerligt i en allt snabbare takt och fler organisationer än någonsin förlitar sig på decentraliserad projektledning, vilket i sin tur innebär mer ansvar för den enskilde individen. Kursen är praktiskt orienterad med ett fokus på effektiv projektledning vilket ger dig de fundamentala byggstenarna som krävs för att hantera dagens krav på produktivitet och kvalitet.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga

Målgrupp

Kursen vänder sig till nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Kursens mål

 • Att ge kunskaper om tekniker för målformulering och riskanalys.
 • Att öka medvetenheten om projektstartens betydelse för framgång i det fortsatta arbetet.
 • Att diskutera metoder för planering och hur dessa kan användas som styrmedel.
 • Att ge insikt i och förståelse för olika organisationsformers förutsättningar och krav.
 • Att ge kunskaper om projektorganisationens roller och ansvarsfördelning.
 • Att öka insikten i projektledarskapet och dess villkor och därigenom stärka deltagarna i sina roller som projektledare.

Kursinnehåll

 • Varför arbetar man i projekt
 • Projektorganisationen
 • Projektledarrollen
 • Arbetsgång vid projekt
 • Projektidé
 • Projektdirektiv
 • Rapportskrivning
 • Framgångskriterier i projekt
 • Genomförande
 • Planering
 • Målformulering

Antal deltagare

Max 10 deltagare