Kursbeskrivning

Kursen riktar in på fördjupad kunskap i projektarbete, projektstyrning och projektledning. Kursen är uppdelad på 4 dagar med uppehåll mellan varje dag för att generera en större inlärningseffekt genom reflektion och association till den egna verksamheten.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Grundläggande projektledningskunskaper motsvarande kursen (Projektledning grundläggande) och gärna praktisk erfarenhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som projektledare.

Kursens mål

 • Att ge deltagarna fördjupad kunskap i projektarbete, projektstyrning och projektledning
 • Att ge insikt i och förståelse för olika organisationsformers förutsättningar och krav

Kursinnehåll

 • Projektkontroll
 • Grundläggande projektstyrningsåtgärder
 • Projektmodeller
 • Projektdirektiv
 • Projektspecifikation
 • Uppföljningsrapport
 • Projektorganisation
 • Beslutsfaser
 • Projektresultat
 • Initierings- etablerings, specifikation och avslutningsfasen
 • Rapportering och slutrapportering
 • Slutrapport

Antal deltagare

Max 10 deltagare