Kursbeskrivning

”Om du inte vet vart du ska, spelar vägvalet ingen roll”. Vi vet själva med oss om hur många projekt och möten som fallerat på grund av en svag eller obefintlig målinställning. Som deltagare kommer du att få en god insikt i vad ett mål är, vilka olika mål-typer som finns, behovet av delmål och framförallt hur du jobbar effektivt och hanterar målstyrning i dina kommande projekt.

Utbildningens längd

4 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande projektledning grund.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda och styra projekt.

Kursens mål

 • Kunskap om att jobba fokuserat målstyrt i ett projekt.
 • Insikt om betydelsen av olika mål-typer.
 • Att med mer kunskap och erfarenhet kunna

Kursinnehåll

 • Introduktion till projektledning
 • Vad innebär målstyrning
 • Hur sätter man mål
 • Projektmål och effektmål
 • Huvudmål och delmål
 • Kvantiativa och kvalitativa
 • Att bryta ner målen
 • Krav på målen
 • Att kunna kommunicera målen
 • Ledarskap och projekt
 • Beställarens roll
 • Projektplanering
 • Projektbudget och resultatuppföljning
 • Kvalitetssäkring av projektarbetet
 • Vad utmärker projektformen
 • Projektets olika faser
 • Samarbete i projekt – att arbeta i grupp

Antal deltagare

Max 10 deltagare