Kursbeskrivning

Dålig marknadsföring, presentation eller kommunikation kan få även det bästa projektet eller projektresultatet att falla pladask. I vårt samhälle i dag tyvärr råder ett överflöd av information vilket också gör att mottagarna hör vad de vill höra; vilket gör att komplicerad och icke betydelsefull information gärna lämnas ute. Det blir således din uppgift som kommunikatör för ditt projekt att belysa ert projekt som betydelsefullt och icke invecklat för mottagaren. Du har ett stor ansvar som förutsätter god kunskap om ämnet kommunikation något du får i vår kurs ”Projektpresentation och kommunikation”.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande projektledning grund

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som presenterar eller kommunicerar ut budskapet, resultatet eller den löpande avstämningen av projektet.

Kursens mål

 • Att kunna analysera mottagaren och presentera rätt budskap på rätt sätt.
 • Förstå innebörden av kommunikation och dess uppbyggnad.
 • Kunskap om att på ett pedagogisk sätt beskriva en projektprocess och dess moment.

Kursinnehåll

 • Din roll som projektkommunikatör
 • Att se ett projekt med pedagogiska glasögon
 • Olika typer av kommunikationssituationer
 • Förberedelser
 • Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt
 • Kunna läsa kroppsspråk
 • Dispositionen av ditt framförande
 • Konsten att argumentera
 • Konsten att övertyga
 • Grundläggande retorik
 • Nervositet

Antal deltagare

Max 10 deltagare