Kursbeskrivning

Ett projekt definieras bland annat som en begränsad uppgift med en begränsad budget. Därför är det viktigt att ha kontroll över projektekonomin.

Är projektet verkligen lönsamt? Har vi fått med alla kostnader och är budgeten genomtänkt? Och om det inte är lönsamt räknat i kronor och ören – kan vi göra någon annan sorts vinst? I vår utbildning Projektekonomi fokuserar vi på de delar inom företagsekonomin som mest berör projektet.

Här lär du dig först några ekonomiska grundbegrepp och sedan går vi på djupet med kalkylering och budgetering. Du får också lära dig att göra en investeringskalkyl samt följa upp utfallet av budgeten.  

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår grundkurs i projektledning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar som projektledare och behöver stärka dina kunskaper inom området budgetering, kalkylering och uppföljning, men även till dig som är projektägare.

Kursens mål

Slutmålet är att du ska få verktyg och kunskaper för att ta fram valida kalkyler och löpande kunna följa upp dessa och hantera eventuella avvikelser.

I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Under kursen får du även mallar och checklistor som stöd för ditt fortsatta arbete.

Kursinnehåll

 • Ekonomiska grundbegrepp – resultat, intäkt, kostnad
 • Varför är projektekonomi så viktigt?
 • Hur ser projektekonomins del i helhetsekonomin i företaget ut?
 • Övergripande projektbudget – vad ska ingå i budgeten
 • Täckningsbidrag – projektets särintäkter och särkostnader
 • Självkostnadskalkyl – materialkostnad, lönekostnad, overheadkostnader
 • Likviditetsbudget
 • Investeringskalkylering – Pay-off-metoden, nuvärdesmetoden
 • Uppföljning och kontroll – Introduktion till Earned Value Management
 • Riskanalys – Minirisk
 • Vilka risker ger störst påverkan på projektets ekonomi?
 • Lichtenberg-simulering – statistikverktyg för tids- och kostnadsuppskattning
 • Resursberäkning – hur mycket kostar en mantimme egentligen