Kursbeskrivning

Navet i ett projekt är projektadministratören. Du ska se till så att administrationen fungerar, skapa stödrutiner för projektgruppen, följa upp så att projektet fortlöper som det ska enligt resurser och budget och mycket mer därtill. Vår kurs ”Projektadministratören” ger dig kunskapen som du som projektadministratör behöver för att på ett framgångsrikt sätt utföra ditt arbete.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande projektledning grundkurs.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som projektadministratör; exempelvis assistenter, sekreterare eller samordnare.

Kursens mål

 • Kunna arbeta som projektadministratör.
 • Kunna kommunicera så att alla förstår.

Kursinnehåll

 • Betydelsen av din roll som projektadministratör
 • Att arbeta i ett projekt
 • Projektet och dess helhet
 • Projektmedlemmar, intressenter och konsulter
 • Projektprocessen
 • Projektadministration
 • Informationbehovet
 • Informationsflödet
 • Utveckla och förankra stödrutiner
 • Organisera och följa upp projektet
 • Sammanställningar
 • Rutiner för styrning
 • Kommunikation i projektgruppen
 • Samarbete och service i projektgruppen
 • Skriv och kommunicera så att alla förstår

Antal deltagare

Max 10 deltagare