Kursbeskrivning

Det här är kursen för dig som vill ha en mer övergripande kunskap om .NET Framework och lära dig mer om specifika nyckelkoncept och terminologier. Kursen innehåller mycket praktisk relevant information där vi skriver .NET-kod, debuggar och optimerar .NET-applikationer.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Du bör vara en erfaren utvecklare och ha förkunskaper i C# motsvarande vår grundkurs 1375.

Målgrupp

Kursen riktar sig till utvecklare med god erfarenhet av C# eller C++.

Kursens mål

 • Få fördjupad förståelse för Microsoft .NET Framework.
 • Skriva applikationer som använder flera trådar
 • Serialisering och deserialisering
 • Skapa distribuerade applikationer med hjälp av Web services och Object Remoting.

Kursinnehåll

 • Översikt av Microsoft .NET Framework
 • Strings, Arrays och Collections
 • Använda Base Class Library
 • Minnes och resurshantering
 • Data Strömmar och filer
 • Minnes och resurshantering
 • Internetapplikationer
 • Delegates och händelser
 • Förklaring av Common Language Runtime.
 • Tillämpa System.Net:s basklasser
 • Serialisering
 • Remoting och XML Web Services
 • Trådhantering
 • Asynkron programmering
 • Att använda ?unmanaged? kod
 • ADO.NET översikt
 • Attribut
 • Styra minne och annan resurshantering
 • Hantera distribution av multipla komponentversioner
 • Tips och Trix

Antal deltagare

Max 10 deltagare