Kursbeskrivning

Visual Basic.NET är en helt ny version av Visual Basic och ingår som en hörnsten i Microsofts omfattande .NET-strategi. Språket har fått en ny syntax och terminologi, är fullt ut objektorienterat, innehåller nya objektmodeller och helt nya funktioner som t ex Web Services och Windows Forms. I sanning ett nytt språk för en ny tid.

Utbildningens längd

5 dagar

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet av Visual Basic är en fördel.

Målgrupp

Systemutvecklare som tidigare ADO och ASP i Visual Basic för att kunna utveckla applikation och som tänker använder Visual Basic.NET.

Kursens mål

 • Att få kunskap och kompetens för att kunna utveckla .NET-baserade applikationer med Visual Basic.NET.
 • Du kan skapa enklare webbapplikationer
 • Att kunna nyheterna i ASP.NET och veta hur du produktivast använder dem

Kursinnehåll

 • Vad är Microsoft.NET?
 • Vilka är förbättringarna i Visual Basic.NET?
 • Genomgång av utvecklingsmiljön
 • Skapa ett Visual Basic.NET-projekt
 • Användning av funktioner i utvecklingsmiljön
 • Felsöka applikationer
 • Kompilering i Visual Basic.NET
 • Språk och syntaxuppgradering
 • Datatyper
 • Använda variabler
 • Objektorienterad design
 • Design och användning av klasser
 • OO-koncept
 • Arv
 • Interface
 • Windows Forms
 • Bygga Webapplikationer
 • ADO.NET
 • Utveckla komponenter i Visual Basic.NET
 • Installera en applikation

Antal deltagare

Max 10 deltagare