Kursbeskrivning

Framgångsrika projekt har många byggstenar men bara ett fundament. Är projektbeskrivningen eller projektbeställaren otydlig/okunnig från start är sannolikheten för att projektet falerar väldigt stor. Det är därför av största vikt att du som jobbar i projektform och som projektbeställare har adekvat kunskap för att kunna utföra din uppgift på ett effektivt och produktivt sätt.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande Projektledning grundkurs

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har eller ska få rollen som projektbeställare och vill lära dig mer om ämnet.

Kursens mål

 • Bättre insikt i behovet och betydelsen av din funktion som projektbeställare.
 • Grundläggande kunskap om olika modeller för rapportskrivning.
 • Kuunna ha en effektivare och produktivare dialog med projektledarna.
 • Kunskap om att beräkna och motivera resurs- och budgetkrav utifrån affärsnyttan med projektet.
 • Kunskap om att själv kunna utveckla projektmedelmmarnas och organisationens förmåga att arbeta i projekt.

Kursinnehåll

 • Betydelsen av din roll som projektbeställare
 • Organisationens acceptans av projekt
 • Gemensamma begrepp och dokument
 • Överskådlig genomgång av olika modeller
 • Införandet av en modell
 • Projektet som en del av organisationen
 • Vem har ansvaret för vem
 • Köpa tid internt
 • Mål och syfte för projektbeskrivningen
 • Projektbeskrivningens utformning
 • Förankring av projektbeskrivningen
 • Ansvar och roller
 • Att följa projektet
 • Uppföljning av resultat, tid och resurser
 • Utvärdera projektmognad
 • Exempel på projektmognadsmodeller

Antal deltagare

Max 10 deltagare