Kursbeskrivning

Vår ständigt utvecklande värld ställer oavbrutet nya krav på produkt och genomförande. Något som avspeglar behovet av en ständigt föränderlig och dynamisk organisation. Den annars formstöpta chefen i arbetsgruppen är nu mer integrerad och involverad än någonsin tidigare. I stället för chef, ledare o.s.v. pratar vi nu hellre många gånger om samordnaren – personen som har det främsta ansvaret för omgivningens förväntningar och krav. Samordnare är inte nödvändigtvis en person med ledarskapsbakgrund utan snarare en naturlig ledarförmåga. Vår kurs ”Produktionssamordnare” ger personerna med den här rollen en nödvändig teoretisk plattform att stå på och framförallt att fortsätta framåt från.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar som produktionssamordnare, kontaktombud eller liknande roll som stämmer in med utbildningsbeskrivningen.

Kursens mål

 • Att få en bredare teoretisk kunskapsbas och kompletterande erfarenhet.
 • Att på ett effektivare och produktivare tillvägagångssätt leda sin arbetsgrupp.

Kursinnehåll

 • Företaget och dess kärnsyfte
 • Vår föränderliga omvärld
 • Hur kan vi se konkurrensfördelar
 • Hur utnyttjar vi våra resurser i dag
 • Samarbetsmönster för olika funktioner i flöden och processer
 • Att vara samordnare
 • Kommunikationens grunder
 • Organisationens grundteorier
 • Mål och motivation som drivkraft
 • Att hantera konflikter i grupp mellan grupper
 • Personlig utveckling, självvärdering och återkoppling (feedback)

Antal deltagare

Max 10 deltagare