Kursbeskrivning

Beslutssituationerna är många inom produktionsekonomi. Vår kurs ”Produktionsekonomi” ger dig som deltagare en bättre förståelse för hur olika produkters intäkter och kostnader ställs i relation till varandra så att du kan ta säkrare och snabbare beslut. Kursen ger dig underlag för att skapa kontroll på kostnader så att beslut om exempelvis prissättning, volym, produktinriktning är lättare att ta.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Egen erfarenhet och grundläggande ekonomiska kunskaper

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med produktiontekniska frågor. Produktionschef, verksamhetsledare, inköpare, planerare m.fl.

Kursens mål

 • Att ge dig en bättre och säkrare kunskap för underlaget till beslut.
 • Öka lönsamheten i verksamheten
 • Få ett hellikopterperspektiv av produktionprocessen.

Kursinnehåll

 • Produktkalkylering
 • Produktkalkyler
 • Lönsamhetsbedömning
 • Budgetering
 • Processens och produktionens påverkan på lönsamheten
 • Metodrationalisering och personalkostnader
 • Material- och produktionsstyrning
 • Helhetssyn på produktionen
 • Underhållsekonomi
 • Kapitalbehovskalkyler
 • Investeringskalkyler
 • Pay-off-metoden
 • Nuvärdesmetoden
 • Inräntesmetoden
 • Köpa eller leasa
 • Order- och produktkalkylering
 • Resultat- och balansräkningen

Antal deltagare

Max 10 deltagare