Kursbeskrivning

Det är inte mer än naturligt; att en tekniker pratar som en tekniker och presenterar så som han/hon själv tolkar ämnet. Dessvärre är den tekniska jargongen, begreppen och ibland även stilen svår att tolka och förstå för den oinsatte. Något som ofta leder till ett ointresse för något som kanske är världens bästa produkt eller lösning. Vår kurs ”Presentationsteknik för tekniker” fokuserar på de presentationstekniska ”problem” som en tekniker ofta i onödan utsätter sig själv för. Du får lära dig om kroppsspråk, klädsel, rumsposition, röst och tal och mycket mer.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som genomför presentationer i din roll som tekniker, konstruktör och liknande

Kursens mål

 • Strukturerade och planera anföranden med utgångspunkt från lyssnaren
 • Planera och kontrollera ditt tidsutrymme
 • Effektiv användning av tekniska hjälpmedel
 • Kunna anpassa språket efter lyssnaren
 • Avläsning av lyssnarens behov och inställning

Kursinnehåll

 • Kroppsspråket
 • Ansiktsuttryck
 • Målformulering
 • Hur förbereder man sig?
 • Konsten att komma igång
 • Tekniska hjälpmedel eller inte?
 • Utnyttja röst- och kroppsspråk optimalt
 • Med eller utan manus
 • Sändaren och mottagaren
 • Informationsbrus
 • Retorik – konsten att informera
 • Lyssnarstil
 • Konsten att argumentera
 • Genomförandet
 • Dialogträning
 • Avslutningen
 • Frågehantering
 • Praktiska tips och trix

Antal deltagare

Max 10 deltagare