Kursbeskrivning

Som vi alla vet innebär införandet av ett kvalitetsledningssystem ett långt, digert och hårt arbete. Men som många av oss också har märkt så är färden långt ifrån slut där. Vår kurs ”Kvalitet och förbättringsarbete” ger dig den en mer praktisk och vardaglig vinkel på hur ett kvalitetsledningssystem fungerar i en organisation och hur man uppnår en ständigt löpande förbättring av det.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

All personal som är delaktig i företagets löpande produktion

Kursens mål

 • Grundläggande kunskap om kvalitetsledningssystem
 • Grundläggande kunskap om betydelsen av ett kvalitetsledningssystem samt den egna rollen i sammanhanget.
 • Kännedom om olika metoder för förbättringsarbete och kunna tillämpa dem i den vardagliga verksamheten

Kursinnehåll

 • Kvalitetsarbetets bakgrund och historik
 • Genomgång av företagets huvudprocesser
 • Kundbehoven och förbättringsarbetet
 • Ständiga förbättringar
 • Metoder för förbättringsarbete
 • Identifiering av problem/förbättringsområden
 • Praktiska övningar m h a en förbättringsmetod
 • Vilka är hindren för att nå målen och vad ska göras

Antal deltagare

Max 10 deltagare