Kursbeskrivning

Vilka praktiska konsekvenser får de teoretiska tillämpningarna? Vår kurs ”Praktisk plastkonstruktion med formsprutning” fokuserar på det praktiska resultatet i produktionen. I kursen får du bl.a. lära dig om identifiering och korrigering av de vanligaste felen, olika plasters egenskaper och användningsområden och mycket mer.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Goda teoretiska kunskaper om plastkonstruktion och formsprutning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har teoretisk bakgrund inom plastkonstruktion men behöver komplettera med praktisk kunskap, erfarenhet, tips och idéer.

Kursens mål

 • Insikt och kunskap om olika plasters egenskaper och användningsområden.
 • Sammankoppla den teoretiska kunskapen med det praktiska behovet.

Kursinnehåll

 • Undvika sjunkmärken
 • Undvika backar
 • Lämpliga släppvinklar
 • Snäppen
 • Delningslinjer
 • Godstjocklek
 • Fungerande rutiner
 • Processoptimering
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare