Kursbeskrivning

Det lönar sig att satsa på en frisk arbetsplats. Ohälsan är långt i från bara en motivationsdräpare utan även ett stort svart hål av rena ekonomiska förluster i kombination med förlorade arbetsutföranden. Vår kurs ”Praktisk personalekonomi” sätter ord, verktyg och praktisk handling på det som annars kan verka diffust.

Utbildningens längd

1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om personalekonomi och vilken betydelse det kan ha för er organisation.

Kursens mål

 • Inse betydelsen ocg effekten av negativ samt positiv personalekonomi.
 • Få kunskap om förutsättningar för ekonomisk argumentation gällande personalekonomi.
 • Att ge deltagarna ekonomiska insikter och praktiska verktyg för framgångsrik personalekonomi.

Kursinnehåll

 • Vad är ”humankapital”
 • Sambandet mellan företagets affärsidé, dess personalpolitik och personalkostnadskomponenter
 • Konsekvenser vid personalåtgärder
 • Ekonomisk argumentation
 • Olika sätt att tänka och kalkylera
 • Budget, resultat och måluppfyllelse
 • Personalekonomisk redovisning
 • Att arbeta med nyckeltal, benchmarking och uppföljning av ”humankapitalet”
 • Den lärande organisationen
 • Att bedöma investeringar i ”humankapitalet”
 • Praktikfall
 • Kalkyler som underlag för beslut
 • Personalekonomiska analyser

Antal deltagare

Max 10 deltagare