Kursbeskrivning

Att förstå är lätt, men att förmedla är tveklöst svårare. Krav som ofta ställs på oss lärare är i dag är kortare utbildningstider, mer komprimerat innehåll och mer blandade grupper. En förutsättning för ett lyckas utbildningsresultat är att förstå och optimera utlärning och inlärning. Vår kurs Praktisk pedagogik och didaktik gör en handfast djupdykning i människans neurologiska och psykologiska aspekter för att lära sig. Kursen ger dig som lärare bredare och djupare kunskap i kombination med praktiska verktyg för att optimera din förmåga att lära ut och få dina elever att inte bara lära in utan att även komma ihåg informationen under en längre period.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Undervisningsbakgrund är en fördel

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som undervisar och lär ut eller på annat sätt förmedlar information till andra personer.

Kursens mål

 • Få en bredare och djupare förståelse för människans förutsättningar för inlärning.
 • Få kunskap i minnets uppbyggnad och funktion och optimeringen av dina deltagares minne.
 • Få praktiska tillämpbara metoder till dina undervisningar.

Kursinnehåll

 • Vad är praktiskt pedagogik?
 • Androgogy
 • Inlärningsstilar V.A.K
 • Scenariobaserad inlärning
 • Neurologiska inlärningsaspekter
 • Psykologiska inlärningsaspekter
 • Utbildningens utformning
 • Minnets uppbyggnad, förutsättning och funktion.
 • Praktisk utbildningsretorik
 • Hur fungerar utlärning kontra inlärning
 • Vad är information och vad är kunskap
 • Hur skiljer sig utbildningsmetoder för olika ämnen.
 • Utbildningsdispositionens uppbyggnad

Antal deltagare

Max 10 deltagare