Kursbeskrivning

Praktisk arbetseffektivisering bygger på den kända kursformen för personlig effektivisering (PEP). Kursen inleds första dagen med en teoretisk genomgång där vi fokuserar på de faktorer som gör dig mer eller mindre effektiv i din arbetroll. Efter ca 1 vecka kommer vi ut och arbetar med respektive deltagare på dess arbetsplats för att på så sätt skräddarsy den individuella inlärning. Ytterligare en handlingsplan fastställs. Drygt 1 månad senare genomförs ytterligare 1 dags utbildning i personlig effektivisering och då främst fokuserat mot IT-stödet, samtidigt genomför vi också en inviduell avstämning av handlingsplanen.

Utbildningens längd

3 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som genom en praktiskt inriktad utbildning vill lära dig effektivisera din arbetsdag och dina arbetsuppgifter.

Kursens mål

 • Att bli mer medveten om sin tid och sina tidstjuvar.
 • Ökad kunskap och insikt om olika tidsödande moment som onödiga möten, uppgifter och telefonsamtal.
 • Att på en indivduell få ett skräddarsytt paket för att öka den personliga effektiviteten.
 • Kunskap för att kunna arbeta effektivare tillsammans.

Kursinnehåll

 • Förstå din relation till tid
 • Se din arbetsdag från ett nytt perspektiv
 • Fastställ tidsjuvar och störande arbetsmoment
 • Utveckla långsiktiga mål
 • Maximera din produktivitet
 • Prioritering
 • Skapa handplingsplaner och följ upp dessa
 • Arbeta effektivt med IT-stöd
 • Individuell utbildning och inviduell uppföljning
 • Mötesteknik
 • Att hantera onödiga uppgifter och telefonsamtal
 • Att arbeta effektiv tillsammans
 • Praktiska tips

Antal deltagare

Max 10 deltagare