Kursbeskrivning

Utifrån psykosyntesens teorier, en modern humanistisk psykologi som fokuserar på det friska och tillgångar hos individ och organisation, arbetar vi med upplevelsebaserade processövningar. Psykosyntesen är en mycket framgångsrik metod för att ta fram våra inre resurser och öka vår livskvalitet. I denna kurs arbetar vi med fokus områdena: Vem är jag?, Vart är jag på väg?, Vad behöver jag utveckla?

Utbildningens längd

2+1 dag

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Alla som har intresse samt vill lära känna sig själv på ett nytt och annorlunda sätt genom kreativa upplevelse baserande processer utifrån Psykosyntesens teorier.

Kursens mål

  • Att nå en djupare insikt om sig själv och sina behov, drivkrafter och möjligheter.

Kursinnehåll

  • Gränssättning
  • Viljan
  • Personlighets arbete
  • Målbildsträning
  • Gestalt övningar
  • Avslappning och reflektionsarbete
  • Kroppskännedom
  • Fokusering
  • Drivkrafter och egna resurser

Antal deltagare

Max 10 deltagare