Kursbeskrivning

Organisationsutveckling handlar om helhet. En helhet som ska samverka och utvecklas. Vi arbetar med både strategi och kompetens där alla delar är lika viktiga. En process kan fortgå i 1 månad eller 3 år, allt beroende på vad som måste göras. Beroende på uppdragets form sker utvecklingen i grupper, en-mot-en, enbart i ledningsgruppen, enbart med VD’n eller kanske enbart med en specifik produktionsledare. För att verkligen få spetskompetens inom alla områden föredrar vi att arbeta med en arbetsgrupp av konsulter som individuellt är oerhört starka. På så sätt får vi alltid fler infallsvinklar och totalt sett en bredare kompetens. Oberoende av vilken kompetenshöjning som skulle krävas under processen har vi alla de ämnen som skulle kunna krävas.

Utbildningens längd

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Delar av eller hela organisationen.

Kursens mål

 • Att rätta till, styra om, assistera att styra organisationen rätt och mot ett utsatt mål.
 • Att efterlämna eller löpande arbeta med ett långsiktigt resultat.
 • Prestera enligt överenskommet mål. Exempelvis vinst- eller omsättningsökning eller personalnöjdhet, minskad sjukfrånvaro etc.

Kursinnehåll

 • Strategi
 • Handling
 • Coaching
 • Målsättning
 • Vision
 • Säljplanering
 • Affärsidé
 • Personal
 • Lönsamhet
 • Effektivitet
 • Marknad
 • Kvalitet

Antal deltagare

Max 10 deltagare