Kursbeskrivning

En offert, en vunnen order, ett avtal. Något som verkar vara enkelt kan förvandlas till en djungel av besvär. Vår kurs ”Offert, order och avtal” tar upp de juridiska aspekterna kring offert-, order- och avtalsskrivande. När och vad gör ett avtal ogiltigt, hur mycket betyder en felstavning, vad innebär en muntlig överenskommelse? Frågorna är många och med svaren i din hand kan du med större säkerhet utföra dina affärer utan att behöva oroa dig om efterföljderna.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Inga specifika

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som aktivt arbetar med offerter, order, bekräftelser och avtal.

Kursens mål

 • God insikt i de juridiska aspekterna kring offert-, order- och avtalsskrivningar.
 • God kunskaps om de processer som omfattas av affärsöverenskommelser.
 • På ett praktiskt och effektivt sätt kunna hantera eventuella problem.
 • Kunna förebygga och förhindra problem.

Kursinnehåll

 • Juridiska aspekter
 • Olika typer av avtal
 • Standardavtal
 • Minska riskerna
 • Processen
 • Leveransförseningar
 • Betydelsen av felskrivningar
 • Köplagen
 • Offertens innehåll
 • Order och orderbekräftelse
 • Avtal och kontrakt
 • Vad är ett bindande avtal
 • Vad är och vad är dess betydelse ”Letter of intent”
 • Vilka tidsfrister tillämpas
 • Avvikande offerter och avtal
 • Kan avtal ogiltigförklaras

Antal deltagare

Max 10 deltagare