Kursbeskrivning

Varje kurstillfälle innehåller en teoretisk del, två praktiska övningar och en diskussionsstund. Mellan träffarna tränar deltagarna själv cirka 20 minuter om dagen 6 dagar i veckan. Träningen sker med hjälp av mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Utbildningens längd

Ett tillfälle i veckan i fem veckor, 1,5 h varje gång.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

För de som vill få ett verktyg att hitta balans i tillvaron och minska sin stress.

Kursens mål

Att få tillgång till dina fulla resurser, öka din förmåga att fokusera, minska stressen och hitta ett sätt att återhämta dig. 

 • Du får ett verktyg som ger dig balans både privat men även i ditt arbetsliv
 • Öka din förmåga att hantera tidspress
 • Få ett ökat lugn och en inre stabilitet
 • Hitta sätt att hantera ångest och oro
 • Öka din förmåga att fokusera
 • Öka uppmärksamheten
 • Öka din förmåga att lyssna
 • Förbättra din sömn

Kursinnehåll

 • Introduktion till Mindfulness. 
 • Ett liv med autopilot.
 • Hur fungerar vår hjärna?
 • Våra attityder. 
 • Lyssna på din kropp!

Antal deltagare

7-12 personer.

Vad händer när du tränar mindfulness – varför fungerar det?

Det sker en rad positiva förändringar i hjärnan när vi mediterar.  Den högra, främre delen av pannloben reglerar känslor som irritation, ilska, rädsla, nedstämdhet och depression. Den högra pannloben har också del i styrningen av vårt flykt- och kampsvar. Den vänstra motsvarande delen av hjärnan styr över positiva känslor som entusiasm, intresse, nyfikenhet, glädje och lycka.

Efter ett par månaders regelbunden träning i medveten närvaro sker en förskjutning av aktiviteten från den högra till den vänstra sidan, det vill säga från irritation och stress till lugn och glädje. Andra effekter av vänsterförskjutningen av pannlobsaktiviteter är bättre sömn, ökad förmåga att avläsa andra människors känslouttryck och ökad grad av medkänsla med sig själv och andra. Det område som kontrollerar starka, negativa känslor som raseri och fruktan – de mandelformade kropparna – minskar sin aktivitet så att man blir lugnare och mer balanserad i en stressande miljö.