Kursbeskrivning

Kursen ger dig en noggrann och systematisk genomgång av det nya regelverket som styr utförandet av högspänningsanläggningar. I kursen går vi även igenom högspänningsstandarden SS 421 01 01 ”Högspänningsanläggningar med nhögre ominell spänning än 1 kVAC”. Kursen lämpar sig både för dig som jobbar med elanläggningar för högspänning men också för dig som som beställer, projekterar, och upphandlar installationer.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Elyrkesutbildning

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med elanläggningar för högspänning, t.ex. inom industrin.

Kursens mål

  • God insikt och kunskap i den nya starkströmsföreskrifterna och vad de innebär för dig.
  • Kännedom och kunskap om förändringarna i högspänningsstandarden.

Kursinnehåll

  • Nya regelverket för elsäkerhet
  • Vad händer med ”Blå boken”
  • Högspänningsstandarden SS 421 01 01
  • Skötsel av högspänningsanläggningar
  • Elansvarsfrågor

Antal deltagare

Max 10 deltagare