Kursbeskrivning

Om motorsågen och röjsågen skulle uppfinnas i dag skulle den med största tveksamhet godkännas, om den överhuvudtaget alls skulle godkännas. Det finns inget verktyg i skogen i dag som orsakar mer olyckor är just dessa röjningsverktyg. Kursen ger dig ett bevis på att du har behörig kompetens att utföra röjningsarbete i kraftledningsgator på ett säkert sätt.

Motorsågskörkortet är klassat i tre olika nivåer, där varje nivå har skräddarsytts efter användarens behov. För att vandra uppåt i klasserna måste du avverka dem i tur och ordning; först A sen B och sist C.

Klasserna D, E och F (Linjearbete/Extremarbete), E (Trädbeskärning/skylift) och F (Räddningstjänst) är ännu inte färdigplanerade.

Utbildningens längd

2 dagar

Förkunskaper

Godkänt teoretiskt och praktiskt prov i Klass B samt 80 timmar praktisk erfarenhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som arbetar som linjearbetare men även skogsägare/övriga skogsarbetare

Kursens mål

  • Att på ett säkrare sätt hantera trädfällningen
  • Att vara insatt i förestående regler

Kursinnehåll

  • Egna förstudier till klass C-reglerna
  • Utrustningen
  • Teoretisk och praktiskt prov

Antal deltagare

Max 10 deltagare